Fyrirmynd: Tafla 1.21. Örorkulífeyrisþegar, skipting eftir kyni og aldursili í janúar ár hvert.

Invalidity pensioners, male and female reciepients divided by age group. January each year.


Fjöldi örorkulífeyrisþega eftir kyni í janúar ár hvert.


Hlutfallslegur fjöldi örorkulífeyrisþega í janúar í hlutfalli við mannfjölda


Hlutfallslegur fjöldi örorkulífeyrisþega í janúar í hlutfalli við mannfjölda á aldursbilum


Hlutfallslegur fjöldi örorkulífeyrisþega í hlutfalli við mannfjölda eftir aldursbilum


Fjöldi örorkulífeyrisþega, hlutfall fjöldans af mannfjölda í sama landshluta og mannfjöldi á sama landshluta*.

*Þeir sem eru búsettir erlendis eru ekki taldir með.

Invalidity pensioners, male and female recipients by region. January each year.

Örorkulífeyrisþegar, skipting eftir kyni og landshluta í janúar ár hvert. Byggt á bókhaldsgögnum.


Hlutfallslegur fjöldi örorkulífeyrisþega í janúar eftir landshlutum


Fjöldi örorkulífeyrisþega eftir landshlutum og kyni