Fyrirmynd: Tafla 1.8. Greiðslutegundir ellilífeyris og áhrif tekna á réttindi á ári

From Table 1.8. Yearly pensions and effects of income


Greiðslutegundir og áhrif tekna í völdum bótaflokkum

Yearly pension and effects of income

Árstekjur þegar greiðslur falla niður, frítekjumark, upphæð fullrar greiðslu og frádráttur bóta af 120 þús kr árstekjum umfram frítekjumark. * Draga skal tekjuskerðingu grunnlífeyris frá tekjuskerðingu tekjutryggingar.


Greiðslutegundir og áhrif tekna á réttindi á ári.

Pensions and effects of income