Fyrirmynd: Tafla 1.3 og tafla 1.4. Lífeyrisþegar, greiðslur lífeyristrygginga, félagslegrar aðstoðar og greiðslur til foreldra eftir kyni.

From Table 1.3 and table 1.4. Male and female recipients of social security benefits, social assistance and parental payments


Fjöldi niður á málefnasvið í desember

Recipients in December every year


Fjöldi niður á lagastoðir í desember

Recipients in December every year


Fjöldi niður á málaflokka í desember

Recipients in December every year


Fjöldi niður á bótaflokka í desember

Recipients in December every year


Fjöldi niður á viðföng í desember

Recipients in December every year


Útgjöld m.kr.

Yearly expenditures in million ISK