Fyrirmynd: Tafla 1.2. Útgjöld lífeyristrygginga, féalgslegrar aðstoðar og greiðslur til foreldra

From Table 1.2. Expenditure in the social security system million ISK


Útgöld lífeyristrygginga, félagslegrar aðstoðar og greiðslur til foreldra, m.kr. Hægt að skoða útgjöld eftir málefnasviðum og málaflokkum.

Expenditure, million ISK.

Hægt er að velja málaflokka og málefnasvið

Skýringar: Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr 22/2006.

Notes: Act on payments to parents of chronically ill or severely disabled children, nr 22/2006.


Útgjöld samtals m.kr.

Expenditure million ISK


Gagnatafla og upplýsingar um gögnin