Öll réttindi frá TR og allar tekjur hópa í krónum. Samanburður við lágmarkslaun %.

Réttindi og tekjur lífeyrisþega fyrir skatt í maí sem hlutfall af lágmarkslaunum. Greiðslur frá TR og tekjur utan TR m.a. lífeyrissjóðstekjur, atvinnutekjur, meðlag og fjármagnstekjur taldar. Húsaleigubætur, vaxtabætur og barnabætur teljast ekki með. Birt er meðal hlutfall fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhluta sem hlutfall af lágmarkslaunum í %. Tíund er einn tíundi af einhverju. Talað er um fyrstu tíund, aðra tíund o.s.frv. Tíundir má nota til að skipta hópi í jafnstóra tekjuhópa. Ef lægsti 10% af hópnum er með tekjur á bilinu 0 - 80.000 krónur jafngildir það að fyrsta tíundin sé 80.000 kr. Ef önnur tíundin er 110.000 krónur þýðir það að næst lægsti tekjuhópurinn er með tekjur á bilinu 80.000 - 110.000 kr. Meðaltal og miðgildi (5. tíund) er sérstaklega tiltekið. Gögnin byggja á öllum réttindum og tekjum í maí ár hvert. Allir lífeyrisþegar sem hafa sótt um hjá TR eru tilteknir. Ekki er gerður greinamunur á lífeyrisþega sem er með fullan búseturétt á Íslandi eður ei. Hvorki er gerður greinarmunur á því hvort lífeyrisþegi sé búsettur erlendis eða á Íslandi né hvort hann búi einn eða sé í sambúð. Upplýsingar um lágmarkslaun eru tekin úr ársskýrslu TR sem byggir á gögnum frá Eflingu. Fyrir árið 2016 er miðað við að lágmarkslaun ársins séu: (12*260.000 + 44.500 +82.000)/12 = 270.542 kr.


Réttindi og tekjur lífeyrisþega í krónum fyrir skatt út frá kyni.

Hægt er að velja tegund lífeyris

Réttindi og tekjur lífeyrisþega í krónum fyrir skatt, samtala karla og kvenna.


Réttindi og tekjur lífeyrisþega fyrir skatt í maí sem hlutfall af lágmarkslaunum viðkomandi árs

Greiðslur frá TR og tekjur utan TR m.a. lífeyrissjóðstekjur, atvinnutekjur, meðlag og fjármagnstekjur taldar. Húsaleigubætur, vaxtabætur og barnabætur teljast ekki með. Birt er meðal hlutfall fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhluta sem hlutfall af lágmarkslaunum í %.

Hægt er að velja tegund lífeyris

Réttindi og tekjur lífeyrisþega fyrir skatt í maí sem hlutfall af lágmarkslaunum viðkomandi árs, samtala karla og kvenna.


Gagnatöflur og upplýsingar um gögnin


Réttindi og tekjur sem hlutfall af lágmarkslaunum. Tíundir


Réttindi og tekjur lífeyrisþega í krónum fyrir skatt í maí