Réttindi hópa í krónum frá TR

Tíund er einn tíundi af einhverju. Talað er um fyrstu tíund, aðra tíund o.s.frv. Tíundir má nota til að skipta hópi í jafnstóra tekjuhópa. Ef lægsti 10% af hópnum er með tekjur á bilinu 0 - 80.000 krónur jafngildir það að fyrsta tíundin sé 80.000 kr. Ef önnur tíundin er 110.000 krónur þýðir það að næst lægsti tekjuhópurinn er með tekjur á bilinu 80.000 - 110.000 kr. Meðaltal og miðgildi (5. tíund) er sérstaklega tiltekið. Gögnin byggja á réttindum og tekjum í maí ár hvert. Allir lífeyrisþegar sem hafa sótt um hjá TR eru tilteknir. Ekki er gerður greinamunur á lífeyrisþega sem er með fullan búseturétt á Íslandi eður ei. Hvorki er gerður greinarmunur á því hvort lífeyrisþegi sé búsettur erlendis eða á Íslandi né hvort hann búi einn eða sé í sambúð.


Réttindi lífeyrisþega í krónum fyrir skatt.

Hægt er að velja tegund lífeyris


Tíundarbil

Hægt er að velja ár og/eða tegund lífeyris. Athugið að ef ekkert ár er valið birtist hámarksár og ef tvö eða fleiri ár eru valin birtast niðurstöður fyrir það ár sem er næst í tíma.


Miðgildi


Gagnatöflur og upplýsingar um gögnin

Réttindi. Tíundir